Lätta trycket

En digital handbok för dig som vill må bättre

Tobak & nikotin

Tobak är torkade blad från tobaksplantan och innehåller det mycket beroendeframkallande och giftiga ämnet nikotin. Snus, cigaretter och vattenpipor innehåller tobak och är därför dåliga för din hälsa. En del tycker att de upplever mindre stress och ångest när de använder tobak, men många fastnar i beroende. Är det värt det?
Lätta trycket - Tobak och nikotin

I Sverige dör över 10 000 människor varje år på grund av rökning. Många, många fler måste förstås vårdas på sjukhus på grund av de sjukdomar och skador som rökning orsakar. Forskare har kommit fram till att regelbunden rökning i genomsnitt förkortar rökarens liv med 10 år.

Rökning är särskilt farligt eftersom det inte bara påverkar den som röker, utan även människorna runtomkring. Den som andas in cigarettrök kan också bli sjuk. Varje år dör cirka 1 miljon människor runt om i världen på grund av andra personers rökning.

Snus är också dåligt för din hälsa. Snus gör så att munnens slemhinnor blir sämre och kan ge frätskador på ditt tandkött. Forskare har sett att snus bland annat kan bidra till cancer, diabetes typ 2, hjärtinfarkt och stroke.

Många tror att vattenpipa inte är så farligt, men röken från en vattenpipa innehåller en stor mängd giftiga ämnen. Under 45 minuter har det rökande sällskapet andats in lika mycket dålig rök som 19 cigaretter. Själva vattnet i pipan filtrerar bara bort cirka 5 procent av gifterna.

Tips på hur du kan sluta med tobak:

  • Sätt ett stoppdatum
  • Bestäm dig för varför du vill sluta
  • Köp nikotinläkemedel på apoteket
  • Ät mat och drick vatten på regelbundna tider
  • Motionera mera
  • Be din omgivning om stöd och pepp

För alla:
Sluta röka-linjen:
Besök www.slutarokalinjen.se om du vill få hjälp att sluta med tobak.

Vill du lära dig mer om tobak och nikotin?
Besök www.drugsmart.com

Rulla till toppen