Lätta trycket

En digital handbok för dig som vill må bättre

Drogmissbruk & beroende

Droger är skadliga och beroendeframkallande. Om du till exempel inte kan sluta använda alkohol, tobak, mediciner eller narkotika så kan du ha fastnat i ett beroende. Ingen planerar att drabbas av ett missbruk men om kroppen vänjer sig vid att vara påverkad så kan det bli svårt att sluta. Vissa droger kan göra dig beroende redan första gången. Unga har störst risk att fastna i missbruk.

Behöver du akut hjälp? Ring alltid SOS Alarm 112 om det är fara för liv.

Lätta trycket - Drogmissbruk och beroende

Berätta om din problematik. Ta kontakt med ungdomsmottagningen, elevhälsan, socialtjänsten eller en vårdcentral. De kan guida dig till olika sorters hjälp. För att nå socialtjänsten där du bor så kan du ringa till kommunens växel och be om att få prata med socialen.

Fundera på hur drogerna påverkar ditt och dina närståendes liv. Det är vanligt att den som missbrukar får problem att klara av skolan eller jobbet, har svårt med sociala relationer, drabbas av psykisk ohälsa och får ekonomiska svårigheter. Ofta är det väldigt jobbigt även för familj och vänner.

Att köpa, sälja, använda, tillverka, förvara eller ge bort narkotika är förbjudet i Sverige. Om du använder olagliga droger, till exempel cannabis, amfetamin, heroin, ecstasy eller kat så kan du räkna med stora konsekvenser när polisen kommer på dig. Du kan få böter, hamna i fängelse och förlora körkortet. För många vore det en katastrof både för sig själv och hela sin familj.

Skriv in dig på ett rehabiliteringsprogram eller gå med i en stödgrupp. Att sluta droga är svårt, även om du vill, eftersom beroendet är kopplat till hjärnas belöningssystem. Vissa droger gör dig beroende väldigt snabbt. Alkohol och marijuana skapar beroende mer gradvis. Ju förr du slutar desto bättre. Experter kan hjälpa dig till ett drogfritt liv.

För unga:
Unga i AA, Anonyma Alkoholister:
Besök www.aa.se om du dricker för mycket eller för ofta, eller är orolig för någon annan. Du kan också ringa 08-720 38 42.

För alla:
NA, Anonyma Narkomaner:
Besök www.nasverige.org för stöd om du har problem med droger, eller är orolig för någon i din närhet som har det. Du kan också ringa 0771-13 80 00.

Drugsmart:
Besök www.drugsmart.com för att ställa frågor om alkohol och andra droger.

Vill du lära dig mer om drogmissbruk och beroende?
Besök www.umo.se eller www.drugsmart.com

Rulla till toppen

Hej kompis!