Lätta trycket

En digital handbok för dig som vill må bättre

Hot

Hotelser är när någon försöker att kontrollera dig med hjälp av rädsla. En person kan till exempel hota med att skada dina saker, dig eller andra människor om du inte gör som personen vill. Ibland säger den som hotar att du absolut inte får berätta för polisen, men polisen finns till för att skydda digoch måste därför få veta när du är rädd.

Behöver du akut hjälp? Ring alltid SOS Alarm 112 om det är fara för liv.

Lätta trycket - Hot

Berätta för polisen om du känner dig rädd för någon. Ring 114 14 eller gå till polisstationen för att göra en anmälan. Om du är osäker på om det som du varit med om verkligen är olagligt så kan du alltid rådfråga polisen anonymt.

Dokumentera allt! Har du bilder, videoklipp, inspelade telefonsamtal, meddelanden eller något annat som visar att du har blivit hotad? Spara bevisen och lämna sedan över dem till polisen. Om det fanns andra personer som såg eller hörde hotet, alltså vittnen, så ska du lämna deras kontaktuppgifter till polisen.

Berätta om vad som hänt för någon i din närhet. Att få stöd av en vän eller vuxen kan göra att du känner dig mer trygg. Det är vanligt att känna sig orolig, rädd eller stressad efter att ha utsatts för hot. I en sådan situation är det jobbigt att vara ensam.

För dig upp till 18 år:
Kontakta skolsköterskan eller ungdomsmottagningen.

För alla:
Unga brottsoffer, Brottsofferjouren:
Besök www.ungaboj.se om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller om någon i din närhet har utsatts för ett brott. Du kan också ringa 11 60 06.

Hot på jobbet:
Prata med din chef om du är orolig för, eller har utsatts för, hot på din arbetsplats.

Vill du lära dig mer om hot?
Besök www.tystnainte.se, www.ungaboj.se eller www.polisen.se

Rulla till toppen

Hej kompis!