Lätta trycket

En digital handbok för dig som vill må bättre

Funktionsvariationer

Vissa tycker att det lätt att bo i en lägenhet på tredje våningen i ett hus utan hiss. För en del är det självklart att kunna fylla sin fritid med olika aktiviteter. En del tycker att det är lätt att koncentrera sig och lära sig nya saker i skolan. Men så är det inte för alla. Alla människor är unika. Vi ser olika ut, tänker på olika sätt och har olika förmågor. Funktionsvariation är ett ord som förklarar just det; att det finns många olika sätt att fungera fysiskt, psykiskt och intellektuellt. Inget sätt är rätt eller fel.
Lätta trycket - Funktionsvariationer

Om du fungerar normbrytande så betyder det att du har en funktionalitet som inte helt stämmer överens med samhällets förväntningar. Ofta förväntas du till exempel kunna gå, se, läsa och höra, att kunna förstå instruktioner och tolka känslouttryck. Men så funkar ju inte alla. En del föds med förutsättningar som gör det svårt att klara av vissa saker. Andra råkar ut för olyckor eller sjukdomar som påverkar hur kroppen fungerar.

Alla människor har lika värde och ska få sina mänskliga rättigheter respekterade. Samhället ska fungera bra för alla. Om du behöver extra hjälpmedel eller anpassningar för att kunna leva ett gott liv så har du rätt att få det. Berätta för din skola, ditt jobb eller din kommun om du behöver extra hjälp.

Om du med funktionsnedsättning vill träna eller tävla i idrott så finns hundratals föreningar som erbjuder parasport. Parasport är idrott med olika hjälpmedel och anpassningar som matchar din funktionalitet. Besök www.para-me.se för att se vilka aktiviteter som finns där du bor. Kanske vill du paddla kanot, börja med sportskytte, spela fotboll eller åka skidor? Du behöver inte ha tränat tidigare för att få vara med.

För unga:
Förbundet Unga rörelsehindrade:
Besök www.ungarorelsehindrade.se

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT:
www.boujt.se

För alla:
Förbundet DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet:
www.dhr.se

Riksförbundet Attention:
www.attention.se

Vill du lära dig mer om funktionsvariationer och parasport?
Besök www.1177.se, www.umo.se eller www.parasport.se

Rulla till toppen