Om Hej främling!

Hälsa för innanförskap

Ett hej till en främling bygger innanförskap!

Allt vi gör ska syfta till att fler ska få möjlighet att må bra och höra till.

En medmänsklig idé om en skidskola blev Hej främling

Allt började 2013 på en flyktingförläggning i Grytan utanför Östersund. Tre vänner ville göra skillnad och bjöd in nyanlända på förläggningen till en skidaktivitet. Cykelskola, körsång med The Rockin´ Pots och löpning med Inlöparna. Initiativet väckte nyfikenhet och aktiviteterna blev snabbt fler allteftersom fler personer bidrog med tid och medmänsklighet. Ångest och ovisshet bland de nyanlända vändes snart till gemenskap, livskraft, integration och glädje. På köpet uppstod nya vänskaper och en förening, Hej främling! 

Från Kalix i norr till Malmö i söder, 10 år senare finns Hej främling på cirka 50 platser i landet. Vår enkla idé är idag samma som då; att bjuda in till öppna hälsofrämjande aktiviteter för att stärka individer och skapa positiva möten mellan människor. Det som många upplever som svårt, att jobba med inkludering för att bryta utanförskap, är i enklare än många tror – det är vi beviset för.

Hej främling utgår från FN:s principer 

All vår verksamhet vilar stadigt på FN:s princip om allas lika värde, Agenda 2030 och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Att få höra till, vara delaktig och må bra är viktiga mänskliga rättigheter. Därför har Hej främlings öppna och gratis hälsofrämjande aktiviteter alltid varit det viktigaste verktyget för att stärka och inkludera fler i vårt samhälle.

Hej främlings vision

Kort och gott vill vi bygga ett samhälle för alla. Där vi kan må bra tillsammans på lika villkor. Bra, eller hur?

En dröm om ett samhälle för alla!

Hej främling har arbetat fram en vision som ska leda oss i vårt arbete. Precis som vår värdegrund så har visionen FN:s princip om allas lika värde och deklarationen om de mänskliga rättigheterna som grund.

Vår vision: Vi drömmer om att leva i ett samhälle med livskraftiga människor där alla upplever god fysisk och psykisk hälsa. Vi drömmer om att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är värdefulla för både den enskilda och samhället i stort. Vi drömmer om gränslös inkludering, där alla lever i ett innanförskap som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Effekter & resultat

Ladda ner vår effektrapport!

I Hej främlings effektrapport berättar vi hur året gick

Att vi gör positiv skillnad för många, det vet vi genom egna och andras undersökningar om vår verksamhet. Varje år sammanställer vi Hej främlings resultat och effekter, eller hej-effekten, i vår effektrapport. 

Vår senaste rapport för verksamhetsåret 2021-2022 laddar du ner här!

I vår årliga effektrapport kan du läsa om effekter och resultat av Hej främlings verksamhet.

Analysföretaget Payoff genomförde under 2022 en samhällsekonomisk analys av två insatser som genomförts av Hej främling på uppdrag av Östersunds kommun. Analyserna ger en prognos om det förväntade ekonomiska utfallet för kommunen. 

Ladda ner Payoffs rapport Samhällsekonomisk utvärdering LivA – 2018 (PDF)
Ladda ner Payoffs rapport Samhällsekonomisk utvärdering IOP 2018 och 2021 (PDF)

Fyra metoder, 1000 möjligheter!

Metoder som bryter utanförskap genom inkludering

All vår verksamhet vilar på FN:s grundläggande princip om allas lika värde och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Men vi jobbar också utifrån fyra olika metoder när vi engageras i såväl projekt som i vår löpande verksamhet. Metoderna säkerställer inkluderande, effektiva och användardrivna utvecklingsprocesser.

ABCD-metoden

ABCD står för Asset Based Community Development och är en metod för hållbar samhällsutveckling. Metoden kommer från USA men används över hela världen. I Sverige är Hej främling bland de första att jobba enligt ABCD. 

Metoden är demokratistärkande då den bygger på ett starkt inkluderande arbetssätt. Metoden utgår från platsens tillgångar och människors förmågor som grund för utveckling. 

Design Thinking

Design Thinking är en metod som utgår från ett flexibelt arbetssätt som är starkt användardrivet. Därför är deltagarnas perspektiv alltid viktigast i allt vi gör. I korthet går Design Thinking ut på att vi alltid frågar, lyssnar, provar, utvärderar och provar igen.

Den tredje platsen

Teorin om det tredje platsen bygger på att alla har olika platser att tillhöra. Första platsen är hemmet, andra platsen är jobb eller skola. Tredje platsen är en plats du väljer för att höra till, få dela tankar, skratta, diskutera, lära känna nya vänner och mycket mer. Hej främling tillhandahåller en tredje plats på alla orter.

Credible Messenger

Credible Messenger är en metod från Fryshuset som bygger på att ha trovärdiga förebilder i verksamheten. På varje ort rekryterar vi medarbetare och initiativtagare ur våra främsta målgrupper.

Du vet väl att vi kan lära din organisation om våra metoder?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Organisation & styrelse

Genom engagemang gör vi tillsammans skillnad på riktigt!

Hej främling – en ideell förening som gör skillnad

Hej främling är en ideell förening som bygger relationer för att bidra till välmående och positiv integration i samhället. Organisatoriskt består Hej främling av en styrelse, en verksamhetsledning och regionala enheter bestående av regionala koordinatorer, anställda, volontärer och initiativtagare.

Hej främlings styrelse

Hej främling har troligen världens bästa styrelse. I den sitter ca 10 personer med så mycket kompetens att vi nästan trillar av stolen! Styrelsen träffas minst fyra gånger per år. Styrelsen kan fatta beslut för föreningen Hej främling och vägleder verksamhetsledningens arbete. 

Hej främlings styrelse för verksamhetsåret 2022-23:

Maria Svensson Wiklander, ordförande (maria @ hejframling.se)
Anna Berkestedt Jonsson, ledamot
Anna Rex, ledamot
Anton Alsander, ledamot
Emma Arnesson, ledamot
Jennie-lie Wickström, ledamot
Joakim Ek, ledamot
Khoshnav Hasan, ledamot
Martin Machnow, ledamot
Åsa Koski, ledamot

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen ansvarar för föreningens långsiktiga, strategiska arbete och har även som uppgift att underlätta det dagliga arbetet för alla anställda. Hej främlings verksamhetsledning består av verksamhetschef, nationell koordinator, kommunikatör och strateger. Vi ser delat ansvar som en styrka. 

Hej främlings verksamhetsledning:

Emma Jangö, verksamhetschef
Samira Musa, nationell koordinator samt biträdande verksamhetschef
Annica Löfling, senior regional koordinator
Fabienne Theiler, platschef Café Tingshuset
Sharre Blomqvist, kommunikatör

Platser där vår verksamhet finns

Vi delar in våra geografiska verksamhetsområden i regioner. För närvarande finns Hej främling-initiativ i följande regioner:

  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Jämtland
  • Stockholm 
  • Västra Götaland
  • Skåne

Totalt har vi verksamhet på cirka 50 orter i Sverige. I alla regioner utom Västra götaland har Hej främling anställda koordinatorer som ansvarar för koordinering, genomförande och stöttning av öppna och kostnadsfria hälsoaktiviteter i respektive region. 

Årsmötet – vårt högsta beslutsfattande organ

Hej främlings högsta beslutande organ är årsmötet. Där får alla medlemmar komma till tals och där beslutas om stadgeändringar och val av styrelse.

Årsmötet ska enligt våra stadgar äga rum före utgången av december månad varje år. När årsmötet inte är samlat är det styrelsen som är det beslutande organet.

Rulla till toppen