Om Hej främling!

Hälsa för innanförskap

Ett hej till en främling bygger innanförskap!

Allt vi gör ska syfta till att fler ska få möjlighet att må bra och höra till.

En medmänsklig idé om en skidskola blev Hej främling

Allt började 2013 på ett asylboende i Grytan utanför Östersund. Tre vänner ville göra skillnad och bjöd in de nyanlända på förläggningen till en skidaktivitet. Cykelskola, körsång med The Rockin´ Pots och löpning med Inlöparna. Initiativet väckte nyfikenhet och aktiviteterna blev snabbt fler allteftersom fler personer bidrog med tid och medmänsklighet. Ångest och ovisshet bland de nyanlända vändes snart till gemenskap, livskraft, integration och glädje. På köpet uppstod nya vänskaper och en förening, Hej främling! 

Från Kalix i norr till Malmö i söder, 10 år senare finns Hej främling på cirka 50 platser i landet. Vår enkla idé är idag samma som då; att bjuda in till öppna hälsofrämjande aktiviteter för att stärka individer och skapa positiva möten mellan människor. Det som många upplever som svårt, att jobba med inkludering för att bryta utanförskap, är i enklare än många tror – det är vi beviset för.

Hej främling utgår från FN:s principer 

All vår verksamhet vilar stadigt på FN:s princip om allas lika värde, Agenda 2030 och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Att få höra till, vara delaktig och må bra är viktiga mänskliga rättigheter. Därför har Hej främlings öppna och gratis hälsofrämjande aktiviteter alltid varit det viktigaste verktyget för att stärka och inkludera fler i vårt samhälle.

Hej främlings vision

Kort och gott vill vi bygga ett samhälle för alla. Där vi kan må bra tillsammans på lika villkor. Bra, eller hur?

En dröm om ett samhälle för alla!

Hej främling har arbetat fram en vision som ska leda oss i vårt arbete. Precis som vår värdegrund så har visionen FN:s princip om allas lika värde och deklarationen om de mänskliga rättigheterna som grund.

Vår vision: Vi drömmer om att leva i ett samhälle med livskraftiga människor där alla upplever god fysisk och psykisk hälsa. Vi drömmer om att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är värdefulla för både den enskilda och samhället i stort. Vi drömmer om gränslös inkludering, där alla lever i ett innanförskap som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Effekter & resultat

Ladda ner vår effektrapport!

I Hej främlings effektrapport berättar vi hur året gick

Att vi gör positiv skillnad för många, det vet vi genom egna och andras undersökningar om vår verksamhet. Varje år sammanställer vi Hej främlings resultat och effekter i vår effektrapport, Hej-effekten. 

Ladda ner Hej-effekten, vår senaste effektrapport för verksamhetsåret (2022-2023) (PDF)

Tidigare rapporter

Analysföretaget Payoff genomförde under 2022 en samhällsekonomisk analys av två insatser som genomförts av Hej främling på uppdrag av Östersunds kommun. Analyserna ger en prognos om det förväntade ekonomiska utfallet för kommunen. 

Ladda ner
 Payoffs rapport Samhällsekonomisk utvärdering LivA – 2018 (PDF)
Ladda ner Payoffs rapport Samhällsekonomisk utvärdering IOP 2018 och 2021 (PDF)
Ladda ner Vår effektrapport för verksamhetsåret (2021-2022) (PDF)

Fyra metoder, 1000 möjligheter!

Metoder som bryter utanförskap genom inkludering

All vår verksamhet vilar på FN:s grundläggande princip om allas lika värde och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Men vi jobbar också utifrån fyra olika metoder när vi engageras i såväl projekt som i vår löpande verksamhet. Metoderna säkerställer inkluderande, effektiva och användardrivna utvecklingsprocesser.

ABCD-metoden

ABCD står för Asset Based Community Development och är en metod för hållbar samhällsutveckling. Metoden kommer från USA men används över hela världen. I Sverige är Hej främling bland de första att jobba enligt ABCD. 

Metoden är demokratistärkande då den bygger på ett starkt inkluderande arbetssätt. Metoden utgår från platsens tillgångar och människors förmågor som grund för utveckling. 

Design Thinking

Design Thinking är en metod som utgår från ett flexibelt arbetssätt som är starkt användardrivet. Därför är deltagarnas perspektiv alltid viktigast i allt vi gör. I korthet går Design Thinking ut på att vi alltid frågar, lyssnar, provar, utvärderar och provar igen.

Den tredje platsen

Teorin om det tredje platsen bygger på att alla har olika platser att tillhöra. Första platsen är hemmet, andra platsen är jobb eller skola. Tredje platsen är en plats du väljer för att höra till, få dela tankar, skratta, diskutera, lära känna nya vänner och mycket mer. Hej främling tillhandahåller en tredje plats på alla orter.

Credible Messenger

Credible Messenger är en metod från Fryshuset som bygger på att ha trovärdiga förebilder i verksamheten. På varje ort rekryterar vi medarbetare och initiativtagare ur våra främsta målgrupper.

Du vet väl att vi kan lära din organisation om våra metoder?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Organisation & styrelse

Genom engagemang gör vi tillsammans skillnad på riktigt!

Hej främling – en ideell förening som gör skillnad

Hej främling är en ideell förening som bygger relationer för att bidra till välmående och positiv integration i samhället. Organisatoriskt består Hej främling av en styrelse, regioner bestående av koordinatorer och initiativtagare samt en verksamhetsledning och andra stödfunktioner till föreningen.

Hej främlings styrelse

Hej främling har troligen världens bästa styrelse. I den sitter ca 10 personer med så mycket kompetens att vi nästan trillar av stolen! Styrelsen träffas minst fyra gånger per år. Styrelsen kan fatta beslut för föreningen Hej främling och vägleder verksamhetsledningens arbete. 

Hej främlings styrelse för verksamhetsåret 2023-24:

Anna Rex, ordförande (anna.rex @ hejframling.se) 
Maria Svensson Wiklander, ledamot
Anton Alsander, ledamot
Emma Arnesson, ledamot
Khoshnav Hasan, ledamot
Martin Machnow, ledamot
Åsa Koski, ledamot
Muaz Alzouby, ledamot
Nina Larrea, ledamot
Andreas Gyllenhammar, ledamot

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen ansvarar för föreningens långsiktiga, strategiska arbete och har även som uppgift att underlätta det dagliga arbetet för alla anställda. Hej främlings verksamhetsledning består av verksamhetschef, nationell koordinator, kommunikatör och strateger. Vi ser delat ansvar som en styrka. 

Hej främlings verksamhetsledning:

Emma Jangö, verksamhetschef
Samira Musa, nationell koordinator samt biträdande verksamhetschef
Annica Löfling, senior regional koordinator
Fabienne Theiler, platschef Café Tingshuset
Sharre Blomqvist, kommunikatör

Platser där vår verksamhet finns

Vi delar in våra geografiska verksamhetsområden i regioner. För närvarande finns Hej främling-initiativ i följande regioner:

  • Norrbotten
  • Västerbotten
  • Jämtland
  • Stockholm 
  • Västra Götaland
  • Kronoberg
  • Skåne

Totalt har vi verksamhet på cirka 50 orter i Sverige. Hej främling har anställda koordinatorer som ansvarar för koordinering, genomförande och stöttning av öppna och kostnadsfria hälsoaktiviteter i regionerna. Hej främling är medlem i Fremia och har kollektivavtal.

Årsmötet – vårt högsta beslutsfattande organ

Hej främlings högsta beslutande organ är årsmötet. Där får alla medlemmar komma till tals och där beslutas om stadgeändringar och val av styrelse. Medlemmar är de som lägger sin tid och sitt engagemang som förtroendevald som initiativtagare, i styrelse, expertråd eller som medarbetare. 

Årsmötet ska enligt våra stadgar äga rum före utgången av december månad varje år. När årsmötet inte är samlat är det styrelsen som är det beslutande organet. 

Här kan du kan hitta vår senaste årsredovisning och revisionsberättelse här genom att klicka på respektive länk. 

Frågor och svar om Hej främling

Ett enkelt ord som “hej!” kan ha stor betydelse för någon annan. Ett hej kan bryta ensamhet, göra någon glad och inkludera någon som är utanför. Hej främling jobbar för att få människor med olika erfarenheter att mötas och må bra. Ett hej till en främling är alltid första steget till en ny vänskap, så säg hej till en främling du också!

Hej främling jobbar för att alla ska ges samma förutsättningar att må bra och få höra till. Hälsa och tillhörighet är mänskliga rättigheter som tillhör alla, samtidigt är skillnaderna i samhället stora. Det skiljer till exempel sju år i förväntad levnadslängd mellan boende i Rosengård och Limhamn. Orsaken är ojämlika levnadsvillkor där skillnaderna blir större. Vårt bidrag för att jämna ut skillnaderna är hälsofrämjande aktiviteter som är gratis och öppna för alla.

Den ideella föreningen Hej främling registrerades under hösten 2015 efter 2 års verksamhet i projektform. Här kan du höra hur allt startade.

När vi startade Hej främling 2013 kunde vi inte föreställa oss att vårt arbete skulle påverka så många människor som det nu gjort. Något naivt kanske. För det finns massor med forskning som visar att en aktiv fritid och positiva sammanhang skapar bättre hälsa, livskraft och bryter utanförskap. 

Genom åren har vi tagit del av otaliga berättelser om hur våra aktiviteter bidragit till en bättre hälsa och nya vänskaper. Många har upplevt psykisk och/eller fysisk ohälsa som de valt att utmana tillsammans med oss. 

Sedan 2022 genomför vi en egen effektmätning bland våra deltagare. Genom en enkätundersökning har våra deltagare fått svara på frågor om hur de upplever att den egna hälsan förändrats över tid. Resultaten redovisas varje år i vår effektrapport som du kan läsa här.

Under 2022 genomförde vi även en extern samhällsekonomisk analys av vår verksamhet. Analysen omfattar två insatser som genomförts av Hej främling på uppdrag av Östersunds kommun. Analyserna visar i likhet med liknande mätningar och forskning att tidiga och proaktiva insatser är en vinst för samhällets ekonomi och mående.

Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Till Hej främling och våra aktiviteter är alla välkomna. Du är välkommen precis som du är, det enda vi förväntar oss av dig är att du delar vår värdegrund om allas lika värde. Tillsammans med oss uppmuntrar du glädje, gemenskap, delaktighet, respekt och mångfald. 

Vi anpassar våra aktiviteter så att alla ska kunna vara med. Det spelar ingen roll om du gjort aktiviteten förut eller är nybörjare. 

Vår verksamhet finansieras främst genom samarbeten och partnerskap med offentliga organisationer. Till exempel genom IOP med kommuner (mötesplatsen Tingshuset i Östersund) och projektfinansiering från myndigheter så som Länsstyrelsen (TIA-projekt) och Folkhälsomyndigheten (Lätta trycket). 

Vi finansieras också genom företagssamarbeten och privata givare som tycker att vår verksamhet är viktig och behövs. Vi har ett stort ansvar och respekt för de medel som vi får tilldelade. Vi strävar alltid efter att så stor del av vår finansiering ska gå till att skapa livskraft, god hälsa och innanförskap för våra målgrupper.

Hej främlings verksamhet utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030. Allt vi gör ska stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi väljer att se möjligheterna till livskraft och värdefulla relationer hos alla människor. Vårt arbete bygger på glädje, gemenskap, öppenhet, delaktighet, respekt, transparens och mångfald.

Det ploppar hela tiden upp nya initiativ runt om i Sverige. Här på vår hemsida kan du se i vilka regioner vi finns. Klicka på den region där du bor så kan du se vilka aktiviteter som finns i närheten av dig.

Efter mer än 10 års framgångsrikt arbete med inkludering, mångfald och hälsa har vi lärt oss ett och annat. Vi har mött oändligt många människor med fascinerande livshistorier som lärt oss massor, beprövat och utvecklat metoder som skapar livskraft, tillit och inkludering.

Vi besöker gärna din skolklass, ditt företag, din förening eller nätverksträff för att berätta om vad vi gör och varför vi gör det. Vår ambition är att inspirera till mod och handlingskraft genom omtanke och engagemang.

Vi har inspirerat på tillställningar med allt från 10 till hundratals deltagare och vi har berättat om Hej främling i Sverige såväl som internationellt.

Kontakta oss på info@hejframling.se för bokning och offert.

Rulla till toppen