Lätta trycket - Bostadslöshet och trångboddhet

Bostadslöshet & trångboddhet

De allra flesta behöver ett tryggt utrymme för vila och återhämtning. Att vara bostadslös tar väldigt mycket energi och kan göra det svårt att klara av vardagen. Att bo tillsammans med andra på en liten yta brukar också kännas jobbigt efter ett tag.

Bostadslöshet & trångboddhet Läs mer »