Webbdesign_76

Pressmeddelande

Analys visar: Hej främling sparar miljoner åt Östersunds kommun

En samhällsekonomisk analys visar att Östersunds kommun förväntas göra en besparing på tiotals miljoner genom två partnerskap med den ideella organisationen Hej främling. De två insatser som analyserats handlar om att i tid fånga upp unga och unga vuxna som annars riskerat att hamna i utanförskap. 

En person i utanförskap som fastnar i kriminalitet kan kosta samhället så mycket som 23 miljoner kronor under sin livstid, detta enligt rapporten Utanförskap och unga som publicerats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF. Ju tidigare ett utanförskap bryts, desto mer pengar sparar samhället genom uteblivna kostnader för bland annat hälso- och kriminalvård. 

Utvärderingsföretaget Payoff har nyligen genomfört en samhällsekonomisk analys av två insatser som genomförts 2019 och 2021-2022 av Hej främling på uppdrag av Östersunds kommun. Analysen ger en prognos om att insatserna varje år sparar stora värden åt kommun, region och samhället i stort. 

– För Hej främling är det viktigt att göra den här typen av analyser för att bättre förstå och kunna visa vilken effekt vår verksamhet har. Därför har vi tagit hjälp av Payoff som är specialiserade på samhällsekonomisk analys. Utifrån deras analysmodell NyttoSam har Payoff utvärderat två insatser som är riktade till ungdomar och unga vuxna i Östersund, säger Emma O Jangö, verksamhetschef för Hej främling.

Den första insatsen som analyserats avslutades för tre år sedan och omfattade 14 individer i utanförskap och som stod långt från arbetsmarknaden. 10 av dessa 14 personer arbetar nu heltid på osubventionerade anställningar. Enligt Payoffs analys förväntas samhällets intäkt vara drygt 350 tkr per år som varje individ arbetar, alltså totalt 3,5 Mkr per år. Kommunens intäkt utgör årligen ca 50 000 kr per individ, d.v.s. totalt 500 000 kr för de tio individerna per år.

Den andra insatsen omfattade 400 unga och unga vuxna. Kommunens investering var 1,9 Mkr per år. Enligt Payoffs beräkningar skapas en intäkt motsvarande cirka 11 Mkr per år för kommunen. Den samhällsekonomiska intäkten som skapas motsvarar cirka  35 Mkr per år. För kommunen beräknas investeringen bli lönsam efter 5 månader, för samhället redan efter 2,5 månad. 

– Det krävs kunskap, förståelse, en stor portion mod och ett långsiktigt socialt och ekonomiskt hållbarhetstänk för att en kommun ska våga jobba förebyggande och proaktivt. Vi applåderar Östersunds kommun som visat att de har allt detta, de visar i handling att de ser proaktivt och förebyggande arbete som en investering för framtiden, säger Emma O Jangö.

Resultaten från den genomförda analysen av Hej främlings och Östersunds kommuns insatser ligger i linje med MUCF:s rapport Utanförskap och unga. I den rapporten bekräftar författarna att investeringar i människor ger avkastning både i ekonomi och i en bättre hälsa – för samhället så väl som för den enskilde som inte fastnar i utanförskap.

– När människor mår psykiskt och fysiskt bra så har de också förmågan att bidra till samhället. Att unga slutför sin utbildning i tid och inte fastnar i utanförskap är anledningen till att samhället kan spara så mycket pengar. Det blir helt enkelt lägre kostnader för skola, hälsovård och arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt ger unga som kommer ut i arbete större skatteintäkter för såväl kommun som region och samhället i stort. Vi vet att det är så här, och vi vet vad som krävs för att komma dit. Det har vi visat genom åren, konstaterar Maria Svensson Wiklander, styrelseordförande i Hej främling.

Den 21 februari genomför Hej främling tillsammans med MUCF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen en workshop om hur samhället genom främjande och förebyggande insatser kan bryta ungas utanförskap. Under dagen presenterar Hej främling tillsammans med Östersunds kommun analysresultat och erfarenheter från de utvärderade insatserna.

 

Bakgrundsfakta Hej främling!

Hej främling startade 2013 på Grytans flyktingförläggning utanför Östersund. Grundarna av Hej främling insåg att människor som bodde på förläggningen var avskurna från närsamhället och utlämnade till en väntan på besked om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Genom att på plats ordna enkla hälsoaktiviteter vändes ångest och ovisshet till gemenskap, glädje och livskraft. Tio år senare är grundprincipen densamma som då; att genom hälsofrämjande aktiviteter skapa positiva möten mellan människor, främja innanförskap och skapa förutsättningar till en god hälsa för alla. Idag bjuder Hej främling in till aktiviteter på cirka 50 platser runt om i Sverige.

Vidare läsning:

Payoffs analyser och Hej främlings effektrapport: 
https://www.hejframling.se/effektrapport

Rapporten Utanförskap och unga (MUCF): https://www.mucf.se/publikationer/utanforskap-och-unga 

Kontaktpersoner:

Emma O Jangö (verksamhetschef Hej främling Sverige)
emma.jango@hejframling.se, 073-094 00 28

Maria Svensson Wiklander (styrelseordförande Hej främling Sverige)
maria@hejframling.se, 070-380 00 07

Sven Vikberg (Payoff) 
sven@payoff.se, 076-134 15 03

Jon Söder (Östersunds kommun)
jon.soder@ostersund.se, 063-14 34 61

Rulla till toppen