Sammanfattning av workshopen ”Utanförskap och unga” 

Så är tidiga insatser en vinst för alla!

Tidiga insatser är en enorm vinst för både samhällsekonomin och de individer som undviker ett liv i utanförskap. Om det berättade nationalekonom Ingvar Nilsson under workshopen ”Utanförskap och unga” som ägde rum i Östersund tidigare i år. 

Filmen ovan är en sammanfattning av Ingvars presentation och kompletteras av intervjuer med beslutsfattare och representanter för Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. I filmen lyfts samarbetet mellan Hej främling och Östersunds kommun fram som ett framgångsrikt exempel. Genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Hej främling har Östersunds kommun sparat miljoner genom att motverka utanförskap i tid. 

Förutom den sammanfattande filmen har vi också samlat presentationerna från workshopen längre ner och på vår YouTube-kanal.

MUCFs generaldirektör Lena Nyberg hälsar välkommen och inleder Workshopen Utanförskap och unga som ägde rum i Östersund i februari 2023.

Nationalekonom Ingvar Nilsson om hur olika faktorer bidrar till ett utanförskap och ineffektiv användning av vårt samhälles resurser.

Emma Jangö och Jon Söder berättar om hur ett partnerskap (IOP) mellan Hej främling och Östersunds kommun stärkt ungas livskraft. 

Nationalekonom Ingvar Nilsson om varför öppen fritidsverksamhet och andra tidiga insatser ska ses som en social investering för framtiden.

Monica Hallquist, regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalen, sammanfattar dagen och workshopen.

Rulla till toppen