Webbdesign_71

Nyhet

Rekordmånga hittar till Hej främling!

Med 35.316 deltagarbesök på 50 orter i Sverige blev året som gick ett rekordår för ideella föreningen Hej främling. Aldrig tidigare har föreningens aktiviteter haft så många deltagarbesök på så många platser runt om i Sverige.

Den stora ökningen av deltagarbesök förklarar Hej främling!s verksamhetschef Emma Jangö så här:

Att deltagarbesöken ökar med nära 24.000 besök beror på flera saker, bland annat att fler hittar till våra aktiviteter än tidigare. Att pandemirestriktionerna släppt spelar förstås också in. Vi har även växt och finns idag på fler orter än tidigare. Tyvärr är det även så att kriget i Ukraina gör att fler är i behov av våra aktiviteter, konstaterar Emma Jangö.

Hej främling!, som startade 2013 på flyktingförläggningen i Grytan utanför Östersund, har idag växt till att ha verksamhet på 50 platser runt om i Sverige – från Luleå i norr till Malmö i söder. Då som nu är öppna och kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter Hej främling!s viktigaste verktyg för stärka och inkludera fler till samhället.

Undersökning visar att Hej främlings aktiviteter får fler att må bättre och lära sig svenska


En färsk deltagarundersökning visar att aktiviteterna får fler att må bättre. I enkätundersökningen svarade 76% att de mår bättre idag jämfört med innan de började delta på Hej främling!s aktiviteter. I samma undersökning svarar 73% att de lärt sig mer svenska och hela 87% svarar att de träffat fler människor genom aktiviteterna.

Våra deltagare säger att de mår bättre, träffar nya människor, blir bättre på svenska, känner sig välkomna och inkluderande och har börjat träna mer. När människor mår bättre så har de också förmågan att slutföra utbildningar och skaffa sig ett arbete och därmed bidra med skattepengar. Vi vet att det är så här, och vi vet hur man kommer dit, avslutar Maria Svensson Wiklander, styrelseordförande i Hej främling!

I årets effektrapport från Hej främling! finns fördjupad läsning.

Bakgrundsfakta Hej främling

För Hej främling började allt 2013 med ett besök på Grytans flyktingförläggning utanför Östersund. Här fanns nyanlända människor som bodde på en nedlagd militärförläggning som omvandlats till flyktingboende. Grundarna av Hej främling insåg att dessa människor var avskurna från närsamhället och utlämnade till en väntan på besked om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Genom att på plats ordna enkla hälsoaktiviteter vändes ångest och ovisshet till gemenskap, glädje och livskraft. På köpet uppstod nya vänskaper och en förening, Hej främling! Tio år senare är grundprincipen densamma som då; att genom hälsofrämjande aktiviteter stärka individer och skapa positiva möten mellan människor för att på så sätt främja inkludering.

Kontaktpersoner Hej främling Sverige:

Emma Jangö (verksamhetschef Hej främling Sverige) emma.jango@hejframling.se, 0730-94 00 28
Maria Svensson Wiklander (styrelseordförande Hej främling Sverige) maria@hejframling.se, 070-380 00 07

Rulla till toppen