Fotoutstallning_miun_hej_framling

Fotoutställning om ungas hälsa: Hej främling och MIUN i samarbete

Statistik visar att psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga. Anna Frisint, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, har genom Hej främling kommit i kontakt med unga vuxna som deltagit i ett projekt kring psykisk hälsa. Genom forskningsmetoden photovoice har deltagarna fotograferat i sin vardag och gemensamt kommit fram till temat ”Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa”. Bilderna ställs under februari ut på Café Tingshuset.

Att lyfta ungas egna röster för att bättre förstå hur de ser på psykisk hälsa är viktigt. Detta för att stärka förutsättningar så att de kan må bra både under sin studietid och i ett framtida arbetsliv, menar Anna Frisint, doktorand på Mittuniversitetet. 

För att höja kunskapen om hälsofrämjande insatser hos fler samarbetar Hej främling med många olika aktörer i samhället. Under hösten och vintern 2022/23 deltog några av Hej främlings ungdomar i ett forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa (
miun.se/psyhalsarb). Gruppen träffade regelbundet doktorand Anna Frisint och diskuterade sina foton på temat arbete och psykisk hälsa. Gemensamt kom deltagarna fram till temat ”Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa!”, vilket nu presenteras i en fotoutställning på Café Tingshuset. 

63% av de som deltagit i Hej främlings aktiviteter uppger att de mår mycket bättre idag. Det vi gör är enkelt, men det fungerar och är viktigt för många. Det får vi bekräftat varje dag i mötet med våra besökare. En god hälsa, både psykiskt och fysiskt, är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, säger Fabienne Theiler, platschef på Café Tingshuset i Östersund. 

Utställningen av bilderna pågår fram till slutet på februari och kan ses måndag-fredag, kl. 14-18 på Café Tingshuset i Östersund. Några som besökt utställningen är P4 Jämtland, de gjorde ett inslag om projektet som du kan lyssna på här!

Rulla till toppen