Hej ledare!

Ett verktyg för att leda dig själv och andra

Titta själv eller med andra.

Vad är ledarskap?

Ledarskap handlar om att vara tydlig och att påverka andra. För att bli bättre på att leda dig själv och andra finns utbildningsfilmerna nedan som ett verktyg. Titta själv eller tillsammans med andra.

Tre filmer om ledarskap!

Kommunikation

Inom Hej främling är kommunikation när vi pratar med och lyssnar på varandra. Häng med på en kvart när Abdi, Norea, Steven och Samira guidar dig i kommunikation och övningar som får dig att reflektera kring vad du är bra på och vad du vill bli bättre på.

 

Feedback & reflektion

Inom Hej främling är feedback och reflektion viktigt för att utvecklas och känna efter. Häng med på en kvart när Abdi, Norea, Steven och Samira guidar dig om feedback och reflektion. Övningarna får dig att tänka kring vad du är bra på och vad du vill bli bättre på.

 

Ledarskap

Inom Hej främling är ledarskap att vara tydlig och påverka. Häng med på en kvart när Abdi, Kaspra, Norea och Samira guidar dig i ledarskap och övningar som får dig att träna på det du är bra på och det du vill bli bättre på.

 
Rulla till toppen