Certifiering

Välkommen till Hej främling!

Vi hoppas att du och många fler kan vara med!

Vi är så glada över att du vill bidra med en aktivitet tillsammans med Hej främling, ditt engagemang kommer betyda mycket för många. Genom ett certifieringsavtalet nedan kommer vi överens hur vi ska jobba tillsammans på ett bra sätt.

Du som är initiativtagare ansvarar för att: 

 • Aktiviteten är kostnadsfri och öppen för alla.

 • Alla känner till föreningens nolltolerans mot alkohol och droger i samband med aktiviteten.

 • Lämna in deltagaruppföljning direkt efter aktiviteten (hejframling.se/deltagare).

 • Material och lokal som används i samband med aktiviteten förvaras och sköts om. 

 • Respektera Hej främlings hantering av personuppgifter och alltid fråga om lov för att ta foton under aktiviteten. 

 • Kontakta en koordinator på Hej främling om du känner att du vill förändra någonting med aktiviteten (t.ex. byta tid) eller behöver hjälp med andra saker.

 • Kontakta en koordinator på Hej främling för att meddela om någon skadats eller utsatts för någon form av kränkning, hot eller våld i samband med aktiviteten. Om du inte kan prata med koordinatorn kan du alltid tipsa, anonymt – vilket betyder utan namn, här till person i verksamhetsledningen.

Vi inom Hej främling ansvarar för att:

 • Du som initiativtagare får det stöd du behöver. 

 • Koordinatorer regelbundet (enligt överenskommelse) besöker aktiviteten. 

 • Fixa material, fika och eventuell utrustning för aktiviteten.

 • Marknadsför aktiviteten på Facebook och andra kanaler.

 • Pratar med deltagare och bjuder in till aktiviteten.

 • Kollektiv olycksfallsförsäkring för alla deltagare under aktiviteten finns.

 • Erbjuder ett kostnadsfritt medlemskap för initiativtagare och att bjuda in dessa till föreningens årsmöte.

 
* Vi drömmer om att leva i ett samhälle med livskraftiga människor där alla upplever god fysisk och psykisk hälsa. Vi drömmer om att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är värdefulla för både den enskilda och samhället i stort. Vi drömmer om gränslös inkludering, där alla lever i ett innanförskap som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
* "Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter." Läs alla artiklar här: https://t.ly/M044
Välj den region där aktiviteten kommer genomföras.

Genom att trycka på “Skicka” så samtycker du till att Hej främling har dina personuppgifter. Läs mer hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Rulla till toppen